Szkolenia BHP

Ośrodek oferuje:

 • Opracowanie programów szkoleń okresowych z zakresu bhp dla poszczególnych kategorii pracowników
 • Przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp
 • Przeprowadzanie instruktaży wstępnych ogólnych z zakresu bhp
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie metod udzielania instruktaży stanowiskowych z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp przy prowadzeniu prac w kontakcie z azbestem

Obsługa firm w zakresie BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy ( art. 237 11) pracodawca powinien utworzyć służbę bhp, lub powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy.

Obsługa realizowana jest na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia

Umowa obejmuje:

 • wypełnianie obowiązków służby bhp, określonych w aktualnych przepisach
 • uporządkowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie bhp
 • prowadzenie wymaganych szkoleń z zakresu bhp

Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek posiadania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego nakłada na pracodawcę Kodeks pracy ( Art. 226) oraz § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn.zm.).

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy na zlecenie pracodawcy, po uprzednim przeglądzie warunków pracy oraz zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją.

Inne szkolenia

Szkolenie z zakresu zasad udzielania pomocy przedmedycznej

przeznaczony dla wszystkich, w szczególności dla nauczycieli i wychowawców

 • czas trwania szkolenia: 4 godziny
 • metoda: ćwiczenia
 • wymagania: brak

 

Szkolenie przeciwpożarowe

przeznaczone dla załóg pracowniczych, realizujące obowiązek pracodawcy zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

 • czas trwania szkolenia: 4 godziny
 • metoda: wykład, ćwiczenia w obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego
 • wymagania: brak

 

Szkolenie kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

wymagany dla osób nie będących nauczycielami i zamierzających podjąć pracę jako wychowawca na placówce wypoczynku

 • czas trwania szkolenia: 36 godzin
 • metoda: wykład, seminarium, ćwiczenia
 • wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

 

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

wymagany dla osób, nie pełniących funkcji kierowniczych w oświacie i zamierzających podjąć pracę w charakterze kierownika placówki wypoczynku

 • czas trwania szkolenia: 10 godzin
 • metoda: wykład, ćwiczenia
 • wymagania: minimum 3 letni staż pracy pedagogicznej

 

Kurs w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń elektroenergetycznych

przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ( tzw. SEP)

 • czas trwania szkolenia: 40 godzin
 • metoda: wykład, ćwiczenia w obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego
 • wymagania: posiadanie wykształcenia kierunkowego w zawodach elektrycznych lub elektronicznych

Opracowanie instrukcji

Służymy Państwu pomocą w razie konieczności opracowania:

 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych
 • Planu obrony cywilnej
 • Plany ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych
 • Planu ochrony obiektu