Ośrodek Szolenia TSŻ "CETUS"

Ośrodek Szkolenia TSŻ CETUS powstał w 1997 roku, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.
Ośrodek wpisany jest do rejestru placówek oświatowych Prezydenta Miasta Gliwice pod numerem 55/99

Właściciel: mgr inż. Krzysztof Michalski - higienista pracy

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  • absolwent Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ( 1978)
  • studia podyplomowe z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2003)
  • staż pracy w służbie bhp od 1986 roku